Justis- og beredskapsdepartementet

Anders Anundsen åpner Ung & digital 2014

183 views
27. oktober 2014
Konferansen Ung & digital 2014 handlet om hva som kan gjøres for å forebygge hatytringer og radikalisering på internett.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpnet konferansen, og benyttet anledningen til å presentere regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.