Arbeids- og sosialdepartementet

Ber NAV endre permitteringspraksis

80 views
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil ha en rask forskriftsendring som skal klargjøre regelverket om dagpenger under permitteringer.

Robert Eriksson møtte 27. januar 2013 LO og NHO til et møte hvor regelverket rundt dagpenger under permittering ble diskutert.