26. november 2015 plansatsing mot store byer
Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november 2015.