Klima- og miljødepartementet

Connie Hedegaard, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

101 views
8. mars 2016
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Norsk olje og gass, Norsk Industri og DNV GL inviterte til dialogmøte i Stavanger 29. februar 2016 om olje- og gassnæringens plass i et framtidig lavutslippssamfunn.