Klima- og miljødepartementet

Digitalisering er en nødvendighet, men også en mulighet

103 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Digitalisering er en nødvendighet, men også en mulighet