Arbeids- og sosialdepartementet

Enklere å ansette midlertidige

386 views
- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedreglen, men vi ønsker at det skal bli enklere å ansette midlertidig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.