Arbeids- og sosialdepartementet

Eriksson på slottsplassen

52 views
Robert Eriksson utnevnes til ny Arbeids- og sosialminister 16. oktober 2013.