Arbeids- og sosialdepartementet

Flere og bedre tilsyn i utelivsbransjen

62 views
- For å luke ut useriøse aktører i utelivsbransjen og for å heie fram de seriøse, ønsker jeg flere og bedre tilsyn. Det sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Torsdag 21. januar inviterte Arbeids- og sosialdepartementet partene i arbeidslivet til en konferanse om arbeidsforholdene i utelivsbransjen. Her ble de oppfordret til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene bransjen har.