Arbeids- og sosialdepartementet

Fra trygd til trygg jobb

3.939 views
5. desember 2014
Statsråd Robert Eriksson om å få flere over fra trygd til trygg jobb.