Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fullt og helt, ikke stykkevis og delt

107 views
27. mai 2014
Empo TV Norway har intervjuet ansatte ved Greverudåsen boliger for funksjonshemmede i Oppegård om hvordan deltidsarbeid påvirker hverdagen til brukere, ansatte og pårørende.