Helse- og omsorgsdepartementet

Handlingsplan for bedre kosthold

8 views
15. februar 2017
Intervju med skoleungdommer og studenter om deres matvaner og hvilke råd de vil gi til regjeringens handlingsplan for bedre kosthold som skal legges frem 7. mars 2017.