Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Heltid på brukernes premisser

99 views
1. september 2015
Andelen deltidsansatte og vikarer i småstillinger er stor i mange kommuner. Hvordan påvirker egentlig bemanningssituasjonen og turnusavviklingen brukerne direkte?