Klima- og miljødepartementet

Hvordan løser vi komplekse utfordringer?

57 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Hvordan løser vi komplekse utfordringer?