Klima- og miljødepartementet

Hvordan løser vi komplekse utfordringer?

55 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Hvordan løser vi komplekse utfordringer?