Klima- og miljødepartementet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass

78 views
8. mars 2016
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Norsk olje og gass, Norsk Industri og DNV GL inviterte til dialogmøte i Stavanger 29. februar 2016 om olje- og gassnæringens plass i et framtidig lavutslippssamfunn.