Klima- og miljødepartementet

Nye forretningsmodeller åpner for bærekraftige løsninger, men utfordrer dagens strukturer

74 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Nye forretningsmodeller åpner for bærekraftige løsninger, men utfordrer dagens strukturer.