Arbeids- og sosialdepartementet

Nytt senter skal bekjempe arbeidslivskriminalitet

382 views
13. februar 2015

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpnet 12. februar et nytt senter i Oslo som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.