Klima- og miljødepartementet

Offentlige anskaffelser er en drivkraft for grønn omstilling

76 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Offentlige anskaffelser er en drivkraft for grønn omstilling