Arbeids- og sosialdepartementet

Ønsker mer sosialt entreprenørskap

79 views
- Regjeringen har styrket arbeidet for sosialt entreprenørskap med 10,5 millioner, fortalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under sitt innlegg på FERD-konferansen torsdag 13. februar.