805 views
I utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune arbeidar 110 norske kommunar med nokre av dei største utfordringane i kommunesektoren: sjukefråvere, kompetanse og rekruttering, heiltid/deltid og omdømme. I denne teiknefilmen vert desse problemstillingane sett inn i ein større kontekst.