Justis- og beredskapsdepartementet

Politisk toppmøte om forebygging av voldelig ekstremisme

131 views
3. februar 2015
Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen deltok på politisk toppmøte om forebygging av voldelig ekstremisme i Oslo 2. februar 2015.

Møtet ble arrangert av KS og Justis- og beredskapsdepartementet, og fokuserte på hvordan stat og kommune kan spille hverandre gode for å forebygge ekstremisme og voldelige terrorhandlinger.

Til stede var ordførere, rådmenn, kommunale fagfolk, lokale politiledere, ledere og fagfolk i «relevante» departementer og direktorater.