Arbeids- og sosialdepartementet

Sammen mot rus på jobb

287 views
Statsrådene Robert Eriksson og Bent Høie inviterte 7. august til toppledermøte om forebygging av rusproblemer på arbeidsplassen.

Seksjoner