Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Setter kultur og engasjement i sentrum

75 views
2. juni 2014
Høylandet kommune ligger øverst på Kommunebarometeret 2013. - Oppskriften er solid arbeid over tid, engasjerte, dyktige ansatte og en kultur for å yte det beste man kan for innbyggerne, var budskapet til ordfører, rådmann og tillitsvalgt på samling i omdømmenettverket i oktober.