Arbeids- og sosialdepartementet

Sigrun Vågeng skal lede NAV-ekspertutvalget

97 views
Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Målet er å avbyråkratisere etaten til beste for brukerne og å hjelpe flere fra trygd til arbeid.