Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsråd Jan Tore Sanners åpningsinnlegg på den nasjonale erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder

120 views
7. mars 2017
Vi må forsterke samarbeidet og innsatsen for å løfte bydeler og gi menneskene som bor der muligheter, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore sanner på Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid 2. mars 2017.