Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden møtte NAV-brukere

108 views
Rundt 80 Nav-brukere fikk torsdag 6. april treffe arbeids- og sosialminister Robert Eriksson til et møte om hvordan Nav kan bli bedre.