Klima- og miljødepartementet

Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

80 views
7. mars 2016
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Norsk olje og gass, Norsk Industri og DNV GL inviterte til dialogmøte i Stavanger 29. februar. Her oppsummerer Stein Lier Hansen i Norsk Industri det han mener var det viktigste på møtet.