Justis- og beredskapsdepartementet

Tilregnelighetsutvalgets innstilling

162 views
28. oktober 2014
Tilregnelighetsutvalget, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn, overleverte tirsdag 28. oktober sin utredning NOU 2014: 10 «Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern» til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.