Justis- og beredskapsdepartementet

Trygghet i hverdagen

56.645 views
24. august 2015
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen forteller om regjeringens tiltak på justis- og beredskapsområdet.