Klima- og miljødepartementet

Vi må tolke Parisavtalen helt bokstavelig.

83 views
Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft: Vi må tolke Parisavtalen helt bokstavelig.