Arbeids- og sosialdepartementet

VIDEO: Foreslår endringer i arbeidsmiljøloven

2.395 views

– Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet for å møte et moderne næringsliv og familieliv.